Vaovao Songadina avy any amin’ny Faritra Ihorombe, Alaotra Mangoro ary Betsiboka

👉 IHOROMBE : Nandray anjara tamin’ny fametrahana ny drafi-pampandrosoana ny seha-pamokarana iantohana ny fahavitan-tena ara-tsakafo eto Madagasikara koa ny Fitaleavam-paritra (DRICC) Ihorombe ny faran’ny herinandro lasa teo tany Ihosy. Anisan’ny anatin’ny fehin-kevitra ny tetik’asa mampivondrona ireo seha-pihariana samihafa ao anatin’ny faritra « Zone Emergence Intégrée », tanàna vaovao amin’ny velaran-tany manodidina ny 6700Ha ao amin’ny kaominina Ambatolahy Distrikan’Ihosy hoy ny Talem-paritra (DRICC).
👉 ALAOTRA MANGORO : Efa manomana ary anatin’ny fandaminana farany ny taom-piotazana lavanila maintso ny ao amin’ny faritra ankehitriny. Mihaona matetika ihany koa ireo mpisehatra rehetra toy ny avy amin’ny fiadidiana ny Faritra, ny Prefektiora, ireo rafitra isan-tsokajiny voakasika, ireo mpamboly, ireo mpanangom-bokatra ary ireo mpikarakara lavanila ho fanatsarana ny fizotran’ny taom-piotazana mba ho lavorary. Marihana fa hanomboka ny 29 jolay 2022 izany taom-piotazana lavanila maintso izany ho an’ny faritra Alaotra Mangoro.
👉 BETSIBOKA : Mikatsaka hatrany ny firosoana haingana amin’ny fametrahana ny TANINKETSA INDOSTRIALY any an-toerana ny ekipan’ny DRICC. Nitsidika ny kaominina Tsararano izay fantatra amin’ny famokarana vary sy lojo amin’ny velaran-tany manodidina ny 3000Ha izy ireo. Mamelona olona hatramin’ny 100 isa ao amin’ity kaominina ity izany seha-pihariana izany. Notsidihana ny kaoperativa Taratra izay manana tetik’asa hanodina ny lojo ho lasa lafarinina hamatsiana ny mponina ao amin’ny Distrikan’i Maevatanana sy ny ny Faritra iray manontolo.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...