Fanafarana PPN: Sambo faha-19 mitondra PPN amin’ireo Sambo 20 nambaran’Andriamatoa Filoha

Tonga soa aman-tsara ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina anio 31 aogositra izao ny sambo CORE-IMPERIAL izay mitondra Vary Tsinjo 7000 tonnes nafarana avy any Khrisnapatnam, Inde.
Marihana fa io Sambo io ihany koa no mitondra ireo vary 5000 tonnes, fanomezana avy amin’ny governemanta Indianina ho an’ny fanjakàna Malagasy.
Mitotaly 32 000 t izao ny tahirim-bary nafaran’i SPM manerana ny Nosy.
Tsy misy antony manokana hatreto tokony hampidangana ny vidim-bary, indrindra koa mbola maro dia maro ireo vary vokatra avy eto an-toerana.

Vous aimerez aussi...