Fanafarana sy fanondranana entana: Mifarimbona amin’ny amin’ny ady amin’ireo ireo sakana ara-barotra ny rafi-panjakana sy ny sehatra tsy miankina

Fitaovana iray ahafahan’ireo mpisehatra mandefa ny fitarainany momba ny sakantsakana ara-barotra ny MAOC (Rindra fanairana amin’ny sakana ara-barotra). Ampahafantarin’ilay mpisehatra ny CNFE (Komitim-pirenena momba ny fanamorana ny fifanakalozana) eto anivon’ny MICC ny sakana hitany.
Ny CNFE kosa no mampita ilay trangan-javatra any amin’ny rafitra voakasika mba hahazoana vahaolana. Avoaka ho fantatry ny rehetra ny valin-teny hanampiana izay manana sakana mitovy amin’ny nanaovana fitarainana.
Tetsy amin’ny Hôtel Ibis androany Talata 04 Septambra 2022 no nampahafataran’ny CNFE sy ny MICC ny MAOC. Tetik’asa vatsian’ny UKTP (UK Partenership Trade Program) vola.
Androany ihany dia efa nisy ny fampiofanana nomen’ny ITC (Foiben’ny varotra iraisam-pirenana) mpanao ny tantsoroka teknika ny avy amin’ny rafi-panjakana ahafahana mikirakira ny MAOC araka ny tokony ho izy. Rahampitso kosa ny anjaran’ny sehatra tsy miankina.

Vous aimerez aussi...