Fanaovan-tsonian’ny fifanarahana famatsiam-bola eo amin’ny ESTI sy ny AFD

Ny fampiroboroboana ny teknolojia vaovao momban’ny serasera sy ny fampitam-baovao dia tafiditra ao anatin’ny fepetra ho amin’ny fampandrosoana ny firenena. Ny tanjona napetraky ny fanjakana malagasy amin’ity taona 2020 ity dia ny fanamafisana ireo fampiasam-bola ho amin’ny fanatsarana ireo fahaiza-manao tokony hananan’ireo mpisehatra rehetra voakasika. Izany dia mitaky indrindra ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa ilaina amin’izany tontolon’ny NTIC izany. Araka izany indrindra dia tanteraka ny 04 Jona lasa teo ny fanaovan-tsonian’ny fifanarahana famatsiam-bola eo amin’ny « Ecole Supérieur de Technologie de l’Information » (ESTI) sy ny « Agence Française de Développement » (AFD) ho amin’ny efa-taona manaraka izay natrehan’Atoa Sekretera Jeneraly eto anivon’ny MICA. Ny Minisitera izay manohana hatrany ny fahaiza-manaon’ireo tanora malagasy ka manamora ireo dingana hilainy ho amin’ny fampandrosoana ny firenena.

Vous aimerez aussi...