Fanaraha-maso ny fitsinjarana sy famarotana ara-drariny ny Vary Tsinjo

Fanaraha-maso ny fitsinjarana sy famarotana ara-drariny ny Vary Tsinjo
Tsy an-kiato satria andro aman’alina mihitsy ny asa fanaparitahana ny Vary Tsinjo ataon’ny minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana. Nanaraka ny fivarotana teny ifotony an’ireo vary nafaran’ny Fanjakana, tamin’ny alalan’ny SPM ireo, ny fitaleavana misahana ny fiarovana ny mpanjifa (DPC) sy ny Varotra Anatiny (DCI) androany 22 janoary 2022 teny Sabotsy Namehana (Avaradrano) sy Soavina hatrany Ankadivory (Atsimondrano).
Voahaja ny vidin’ny kapoakan’ny Vary Tsinjo ho 500 ariary. Mankatoa sady mankasitraka ny fiaraha-miasa ho fitsinjovana ny mponina miaraka amin’ny Fanjakana ny mpaninjara. Tsikaritra hatrany ny fahamaroan’ny mpividy eny amin’ireo tsena kely ahitana ny Vary Tsinjo.
Miantoka foana ny fanohizana ny famatsiana ny vary mora manerana ny Nosy ny MICC fa tsy eto Antananarivo ihany, indrindra amin’izao fisian’ny andro ratsy izao.
#MICC

Vous aimerez aussi...