Fanentanana momba ireo « barrières non tarifaires » notanterahin’ny MICA

Ny tsenam-be « COMESA » dia mandrafitra tsena malalaka mitondra tombotsoa sy tranga azo araraotina ary tataom-pahavoazana ihany koa. Andraikitry ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra ary ny Asatanana ny mampahafantatra ireo dingana mifehy ny tsenam-barotra iraisam-pirenena. Ho fampahafantarana izany indrindra dia nisy atrikasa miendrika fanentanana momba ireo « barrières non tarifaires » natokana ho an’ireo sehatra miankina sy ireo sehatra tsy miankina, izay notanterahana ny 26 oktobra lasa teo teny amin’ny « Le Pavé » Antaninarenina. Ny tanjon’ity atrikasa ity dia hampafantatra ireo « mesures non tarifaires » na MNT ho an’ireo mpandray anjara amin’ny fanafarana sy fanondranana ny vokatra eto an-toerana, ireo dingana miatratokony tsy maintsy arahina. Maro amin’ireo MNT no manohana ny tanjona ara-drariny sy mampiatra azy ho fitaovana hiarovana sy fitaovana hampiasaina eo amin’ny tsena. Ho fanamafisana izany fanentanana izany dia notolorana fitaovana ara-teknika ireo foibem-paritra (DRICA) entina hanatsarana ny asan’izy ireo sy ny tolotra ho an’ireo mpandraharaha any amin’ny faritra misy azy avy ary koa hanatsarana ny fifandraisana amin’ny MICA foibe.

Vous aimerez aussi...