Fanentanana momba ireo “barrières non tarifaires” notanterahin’ny MICA

Ny tsenam-be « COMESA » dia mandrafitra tsena malalaka mitondra tombotsoa sy tranga azo araraotina ary tataom-pahavoazana ihany koa. Andraikitry ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra ary ny Asatanana ny mampahafantatra ireo dingana mifehy ny tsenam-barotra iraisam-pirenena. Ho fampahafantarana izany indrindra dia nisy atrikasa miendrika fanentanana momba ireo “barrières non tarifaires” natokana ho an’ireo sehatra miankina sy ireo sehatra tsy miankina, izay notanterahana ny 26 oktobra lasa teo teny amin’ny « Le Pavé » Antaninarenina. Ny tanjon’ity atrikasa ity dia hampafantatra ireo “mesures non tarifaires” na MNT ho an’ireo mpandray anjara amin’ny fanafarana sy fanondranana ny vokatra eto an-toerana, ireo dingana miatratokony tsy maintsy arahina. Maro amin’ireo MNT no manohana ny tanjona ara-drariny sy mampiatra azy ho fitaovana hiarovana sy fitaovana hampiasaina eo amin’ny tsena. Ho fanamafisana izany fanentanana izany dia notolorana fitaovana ara-teknika ireo foibem-paritra (DRICA) entina hanatsarana ny asan’izy ireo sy ny tolotra ho an’ireo mpandraharaha any amin’ny faritra misy azy avy ary koa hanatsarana ny fifandraisana amin’ny MICA foibe.

Vous aimerez aussi...