Fidinana ifotony Faritra Alaotra Mangoro

Hamita an’ireo dingana rehetra mialohan’ny fahazoana ny angom-baovao sy ny vokatry ny fanaraha-maso amin’ny lalan’ny VARY ny minisitra Edgard Razafindravahy sy ny ekipany taorian’ny dian’izy ireo tany Ambatondrazaka sy Amparafaravola omaly.
Hahafahana mamaritra elanelana eo amin’ny sara ara-drariny sy ny fidangan’ny vidim-bary eny an-tsena no fototry ny fidinana ifotony notanterahan’ny MICC tany Alaotra Mangoro. «Tanjona ny tsy hahafaty antoka ny tantsaha sady hametrahana ny vidim-bokatra voalanjalanja ho an’ny mpanjifa », hoy ny minisitra Edgard Razafindravahy.
Tsikaritry tany an-toerana fa manodidina ny 1 150 hatramin’ny 1 200 ariary ny vidin’ny VARY AKOTRY miainga amin’ireo tantsaha. Maromaro ny dingana lalovana sy lalana arahina vao tonga eny amin’ny mpanjifa ny VARY.
Hiady amin’ny endrika fanararaotana rehetra izay miteraka ny fiakaran’ny vidim-bary tsy mitombina amin’izao fotoana izao ny MICC, aorian’ny fahavitan’ny asa amin’ireo ambaratongan’ny fanarahamaso hatao ireo.
Hifanakalo ny antontam-baovao samy eo am-pelan-tanany avy, miaraka amin’ireo mpisehatra amin’ny VARY (mpanafatra, mpamongady hatramin’ny mpaninjara) indray ny minisitra Edgard Razafindravahy taorian’izao fandalovany tany Alaotra-Mangoro izao.
Vahaolana maharitra tsy hahafaty antoka ny rehetra no horaisina tsy ho ela mikasika ny vidim-bary. Tsy maintsy hapetraka foana ny fifampitsinjovana

Vous aimerez aussi...