Fanalalefahana ny vidin’ny entana ilaina andavanandro (PPN)

Manohy ny fampiharana an’ireo toromarika nomen’ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina, mikasika ny fanalefahana ny vidin’ny entana ilaina andavanandro (PPN) ny minisitera Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra ary ny Fanjifana. Nihaona tamin’ireo mpamokatra ARINA FANDREHITRA tao Moramanga tamin’ny zoma 20 aogositra 2021 ny minisitra Edgard Razafindravahy sy ny ekipany rehefa avy nifampiresaka tamin’ireo mpisehatra rehetra amin’ny lalam-pihariana momba ny VARY tany Ambatondrazaka.
Ireto no zava-misy nivoaka avy tamin’ny fifanakalozana niaraka tamin’ireo mpikatroka amin’ny lalam-pihariana ARINA FANDREHITRA tao Moramanga:
-Amidy 15 000 ariary ny iray gony eny amin’ny arabe avy any amin’ny mpamokatra.
-Miampy 3 500 ariary ny saram-pitaterana isaky ny gony
-Mitentina 18 500 ariary izany ny masonkarenan’ny gony iray rehefa tonga an-drenivohitra.
-Hanamafy ny fanarahamaso amin’ny lalan’ny vokatra hatreny amin’ny mpamongady sy ny mpaninjara ny minisitera, satria tsy ara-drariny ny sara hividianan’ny mpanjifa ny ARINA FANDREHITRA amin’izao fotoana izao.
-Ho hentitra ny fepetra horaisina amin’izay tratra manararaotra.
-Hiasa ao anatin’ny fanampiana sy fanomezana tan-tsoroka ho an’ireo mpisehatra amin’ny PPN hatrany ny minisitera, araka ny hafatra sy fizotry ny asa efa nampahafantarin’ny minisitra Edgard Razafindravahy tamin’izy vao nandray ny toerany. Laharam-pamehana hatrany kosa ny fitsinjovana ny mpanjifa.
-Farany, dia manentana foana ny fifanoloran-tanana avy amin’ny rehetra raha misy angom-baovao hahafahana manafoana ny fanararaotana amin’ny endriny samihafa satria soa iombonana no tanjona hiaraha-mikatsaka eto amin’ny firenena

Vous aimerez aussi...