Indostria isam-paritra

Ao anatin’ny fampiroboroboana ny indostria eny anivon’ny faritra dia nisy ny fitokanana ny toerana mpamokatra sy mpanodina tantely “Ilanga Nature” tany Manakara. Ity fotodrafitrasa ity dia natao ho fanohanana ireo mpamokatra tantely any an-toerana sy hanatsarana hatrany ny kalitaon’ny vokatra tantely eo amin’ny tsenam-barotra iraisam-pirenena. Mpiompy tantely miisa 188 ao Manakara faritra Vatovavy Fitovinany araka izany no nisikatra famantsiana sy fiofanana ara-teknika avy amin’ny fandaharan’asa Fihariana. Vokatr’ity tetikasa ity dia asa miisa 564 no niforona eo amin’ny sehatra fiompiana tantely ho an’ny mponina ifotony.
Sary: Présidence de la République de Madagascar

Vous aimerez aussi...