Indostria mampiroborobo ny haitao vaovao

Tontosa ny 11 Febroary 2021 ny fanokanana amin’ny fomba ofisialy ny orinasa tsy miankina “Genius Technology Company” na GTC izay orinasa voalohany eto amin’ny Ranomasimbe Indiana mpamokatra ny GPS amin’izao vanim-potoan’ny haitao vaovao ara-teknolojika iainantsika izao. Raha tsiahivana dia voatendrin’ny fandaharanasa IEM ho vahaolana manoloana ny fiarovana sy fanaraha-maso ny alatr’omby manaraka ny fivoaran’ny teknolojia ny orinasa GTC. Ny fampiasana ny pilin’omby (puce bovine) tokoa dia miteraka fahatoniana sy fanaraha-maso eo amin’ny mpiompy.
Ity fotoana fanokanana ity dia fotoana iray nahafahan-dRtoa Minisitra eto amin’ny MICA nanentana sy nampirisika hatrany ny tanora Malagasy haharitra mandrakariva amin’ny fikarohana haitao vaovao sy ny fandraharahana. «Zava-dehibe loatra ny fahaizana manome lanja ny vokatry ny fikarohana natao toy ny mitondra izany eo amin’ny tsenam-barotra ho fampandrosoana ny ara-nomerika eto amin’ny firenentsika. Ny tontolon’ny nomerika dia tafiditra tanterana ao anatin’ny laharam-pahamehan’ny fanjakana. Noho izany indrindra ny Minisiteran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana dia manohana tanteraka ny finiavana rehetra hanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana.” Hoy hatrany Rtoa Minisitra nanamafy nandritra ny lanonam-panokanana.

Vous aimerez aussi...