Réunion CCI-MICA

Nisy ny fivoriana niarahana tamin’ireo filohan’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (CCI) rehetra izay nokarakarain’ny Federasionan’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (FCCIM) sy ny MICA natao ny 06 Febroary lasa teo teny Anosy. Ity fivoriana ity dia zava-dehibe eo amin’ny fampandrosoana ny asan’ny federasiona mba hifampizarana ny vina ho an’ny fisandratan’ny varotra sy ny indostria napetraky ny MICA. Ny tanjon’ity fifanakalozan-kevitra ity dia ny fametrahana tetikady iray handrindra ny asa tanterahina eny anivon’ny faritra tsirairay ka ahitana fiantraikany mivantana amin’ny mponina eny an-toerana. Ao anatin’izany indrindra ny fananganana indostria isaky ny distrika sy sela misahana kojakoja ilaina maika (PPN) amin’ny ady atao amin’ny vidim-piainana. Ny CCI dia voasokajy ho fitaovana lehibe indrindra mandritra ny fitsidiham-paritry ny MICA ary izy ireny no mpandrindra voalohany ny mpandraharaha eny an-toerana. Mifanaraka amin’ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika ho amin’ny fampiroboroboana ny fampandrosoana isam-paritra, tsy mijanona amin’ireo lehiben’ny faritra irery ny hetsika ataon’ny MICA fa mihitatra hatrany amin’ireo distrika rehetra. « Distrika iray, indostria iray » (ODOF) ; izany indrindra ny dingana manaraka ataon’ny MICA dia ny fidinana eny amin’ny distrika maro hanatsarana ny fiainan’ny mponina ifotony. Ankoatr’izay, ireo filohan’ny CCI dia nentanina manokana hampivondronana sy hampiakatra ireo tetik’asa rehetra hita ao amin’ireo distrika mba hampiroboroboana io fampandrosoana eo an-toerana io. Ny fihaonana ataon’ny MICA miaraka amin’ny CCI moa dia tapaka fa ho tanterahina indroa isan-taona, Hoy Ramatoa Minisitra.

Vous aimerez aussi...