Vaovao Songadina avy amin’ny Faritra

Menabe: Nampiofana ny kaoperativa misehatra amin’ny seha-pihariana hazandrano antsoina hoe COASTAL ny DRICC. Notolorana fanamarinana maha kaoperativa miorina ara-dalàna izy ireo.
Amoron’i Mania: Nidina ifotony tao amin’ny kaominina ambanivohitra Sandrandahy ao Fandriana ny DRICC sy ny manam-pahefana tao an-toerana ny 17 janoary teo. Ao amin’io kaominina io no mamaly ny fepetra rehetra takiana amin’ny fanorenana orinasa fanodinana voankazo sy fanamboarana arina fandrehatra ekolojika. Fanamarinana “situation juridique” sisa no andrasana dia hiroso amin’ny dingana manaraka amin’ny fananganana Taninketsa Indostrialy.
Atsinanana: Nitsidika orinasa mpanodina voankazo tao Mahanoro ny Fitaleavam-paritry ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana niaraka tamin’ny delegasiona notarihan’ny Talen’ny Kabinetra avy aty amin’ny Minisitera Foibe. Fotodrafitrasa niarahana tamin’ny Prosperer izy io ary ho tantanan’ny kaoperativa Kompamama. Hanomboka hiodina ny orinasa rehefa tonga avokoa ireo fitaovana rehetra.

Vous aimerez aussi...