Vaovao songadina avy amin’ny faritra

Boeny: Ampy ny tahiry amin’ny PPN, ary afaka mamatsy Vary nafarana an’i Melaky, Betsiboka, ary Diana ny faritra Boeny. Nahatonga vary 4.000T tamin’ny 17 janoary teo, ary mbola hisy 12.000T ho avy ny 29 janoary izao. Ny simenitra kosa nidina 34.500Ar raha 39.500Ar teo aloha. Nahatonga simenitra 14.000T ny NOSIMA ka betsaka ny tahiry amin’izao fotoana izao.

Bongolava: Nanatanteraka fanadihadiana ara-toekarena ny Fitaleavam-paritra ny 26 janoary 2022 noho ny fiakaram-bidin’ny vary tsy ara-drariny tsikaritra tato ho ato. Hamantarana ny mpamatsy an’ireo mpaninjara vary ary mampifandray azy ireny mivantana amin’ireo “rizeries” izay vonona hamatsy an’ireo mpivarotra mandinika te-hanara-dalàna, no nanaovana ny fanadihadiana. Marihana fa tsy misy vary vahiny ao Bongolava satria mamatsy tena ny faritra. Hisy hetsika hanohizana izany fanadihadiana izany ato ho ato.

Vous aimerez aussi...