Vaovao Songadina avy any amin’ny Faritra BONGOLAVA – AMORON’I MANIA – MELAKY

Mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fivondronana anaty kaoperativa ny any anivon’ny faritra

👉Bongolava

Hampiofana kaoperativa miisa 33 ny DRICC amin’ny volana avrily ho avy izao. Miara-miasa akaiky amin’ny sehatra maro isan-karazany ny Fitaleavam-paritra Bongolava hampandrosoana ny tontolon’ny kaoperativa any an-toerana. Isan’ireo sehatra ireo ny FDA na Tahiry ho an’ny Fampandrosoana ny Fambolena izay nihaona manokana tamin’ny Talem-paritra Bongolava ny faran’ny herinandro lasa teo.

👉Amoron’i Mania

Nahazo fampiofanana ary notolorana ny taratasim-piraketana ny kaoperativa SOA MIHARY, mpamokatra masomboly vary.
Nidina ifotony tao amin’ny Kaominina Ambanivohitra Andina nijery ny toerana hananganana ny TANINKETSA INDOSTRIALY izay hahitana orinasa mpanodina voatabia ny DRICC any an-toerana. Nihaona avy hatrany tamin’ireo tantsaha mpamboly voatabia izay hivondrona anaty kaoperativa ny ekipan’ny DRICC araka ny toro-marika avy amin’ny Minisitra Edgard Razafindravahy.

👉Melaky

Nisitraka fanentanana mikasika ny tombontsoa azo avy amin’ny fivondronana anaty kaoperativa ireo mpanjono tao Ambalahonko Maintirano ny Zoma lasa teo. Niarahan’ny DRICC sy ny avy ao amin’ny Sampan-draharaha misahana ny jono any an-toerana moa izany hetsika izany.

Vous aimerez aussi...