Atrikasa: Miantoka ny 15%-n’ny harin-karena faobe ny Seha-pihariana lamba

Mikendry ny fanatsarana ny fifaninana ara-barotra eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny fanohanana avy amin’ny fandaharanasa UKTP (Fifanaraham-piaraha-miasa ara-barotra amin’ny Royaume Uni) ho an’ny seha-pihariana lamba. Ny seha-pihariana lamba izay manome asa raikitra hatramin’ny 120.000 isa ary mandray anjara hatramin’ny 15%-n’ny harin-karena faobe eto Madagasikara. Notanterahina omaly 5 Avrily 2022 tao amin’ny Le Louvre Antaninarenina ny Atrikasa ho fanatsarana ny seha-pihariana lamba. Tafiditra anatin’ny fanatanterahana ny Velirano 7 izay manome lanja ny famokarana anatiny voizin’ny MICC ny fanohanana ireo sehatra tsy miankina misehatra amin’ny seha-pihariana lamba.

Vous aimerez aussi...