Fampiofanana: Nomena tari-dalana ho amin’ny fandraharahana ireo vehivavy any Androy

17 tao Itampolo, 35 tao Androka, 50 Beloha ary 42 tao Tsihombe. Vehivavy velon-tena amin’ny fivarotana mofo, kafe ary mandraharaha madinika momba ny trondro ireo nisitraka fampiofanana avy amin’ny DPE (Foiben-draharaha misahana ny Fampiroboroboana ny fandraharahana) eto amin’ny MICC ireo. Nandritra iny herinandro lasa iny no nampitàna tamin’ny mpandray anjara ny fomba fisainana mpandraharaha, ny atao hoe fandraharahana. Nofakafakaina koa ny momba ny tetik’asa vinavinainy hatao, ny momba ny fitantanam-bola ary ny lasitr’asam-pihariana na Business model.
Fiaraha-miasan’ny MICC sy ny CRS (Catholic Relief Services) ary CDD (Filan-kevitra dioseziana momba ny fampandrosoana) no nahatontosana izao fampiofanana izao.
Sary DPE

Vous aimerez aussi...