FAMPIVOARANA NY TONTOLON’NY FANDRAHARAHANA

Tontosa anio tetsy amin’ny Carlton Anosy ny fametrahana sy fanolorana ny tambazotra nomerika E-Toolia vokatra niarahan’ny EDBM niasa akaiky tamin’ny Masoivoho Suisse sy ny MICA. Fitaovana iray ho fanohanana sy fanamafisana fahaiza-manao natokana ho an’ireo tanora mpandraharaha hatrany amin’ny dingana voalohany eo amin’ny izay asa fihariana sahaniny.
Namafisin’ny Minisitry ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana anio fa isan’ny laharam-pahamehan’ny fanjakana malagasy ny fampivoarana sy fampiroboroboana ny fandraharahana. Izany indrindra no antony lehibe mahatonga ireo mpiara miombona antoka manana izany fomba fijery iraisana izany mivondrona amin’ny fanatanterahana ny tanjona napetraka. Ny E-Toolia dia tambazotra iray hitondra tombontsoa ho an’ireo mpandraharaha toy ny fiofanana, ny paika sy fomba tsy maintsy arahina ahatratrarany ireo tanjona sy handraisan’izy ireo anjara amin’ny fampandrosoana ara-toekarena eto amin’ny firenena. Ny MICA dia vonona hatrany hanohana azy ireo ara-teknika amin’ny fanomezana « business plan » miisa 30 izay hanampy ireo mpandraharaha amin’ny fanatanterahana ny tetikasan’izy ireo.

Vous aimerez aussi...