Fanamorana ny Fifanakalozana

Nisy fivoriana nokarakarain’ny « Komity Nasionaly momban’ny Fanamorana ny Fifanakalozana » (CNFE) niaraka tamin’ireo ankolafy voakasika miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana momban’ny fomba fitantanana mirindra ny sisin-tany. Nandritra ny fihaonana dia nisy ny fifampizarana ny mety ho sakana hita amin’ny fandrindrana ny sisin-tany sy ny vahaolana mahomby sy maharitra hanatsarana ny fomba fiasa rehetra. Ho an’ny MICA dia namafisin’ny Tale misahana ny Tsena Ivelany (DCE) ny maha-zava-dehibe ny fandrindrana ireo paika isan-karazany, ny fandrindrana ny fanaraha-maso ary ny fandrindrana ny serasera eo amin’ny fahombiazan’ny fanamorana ny fifanakalozana.

Vous aimerez aussi...