Fidinan’ny delegasiona eto amin’ny MICA eny anivon’ny faritra sy ny distrika

Araka ny efa nambara teo aloha dia mitohy hatrany ny fidinan’ny delegasiona eto amin’ny MICA izay tarihan-dRoa Minisitra Lantosoa RAKOTOMALALA eny anivon’ny faritra sy ny distrika. Tamin’ity herinandro ity dia nihazo ny faritra Vakinankaratra (Behenjy, Ambatolampy ary Antsirabe) ny MICA niaraka tamin’ny SIM sy ny TRF (Trade Related Facility) hijerena mivantana ireo indostria mipetraka ahafahana manolotra ny fanohanana ara-teknika ilain’izy ireo ary koa hijerena any ifotony ireo “nouvelles générations industrielles” izay tafiditra tanteraka amin’ny sehatrasan’ny minisitera hametrahana indostria iray isaky ny distrika na ny ODOF izany. Ny ODOF raha tsiahivina dia manampy ara-teknika ireo “startups” sy orinasa mandinika sy salantsalany ary ireo izay manana tetikasa fampandrosoana eo amin’ny sehatry ny indostria. Mifandray amin’izany indrindra dia notanterahina ny fandraisana ara-teknika teo anivon’ny PMI mpanodina ny ronono tao Ambatolampy sy PMI iray mpanodina voankazo isan-karazany ho lasa divay (vin aperitif) tao Antsirabe izay notolorana fitaovana entin’izy ireo manatsara ny vokatra ary mampiroborobo izany sehatrasa izany manaraka ny fenitra takiana eo amin’ny tsena. “Maro ny tanora Malagasy manana ny fahaiza-manao amin’ny fandraharahana ary ny MICA dia manohana azy ireo hatrany ahafahany misondrotra hananany kalitao sy fitaovana manaram-penitra amin’ny fotodrafitrasa ampiasana ho fanandratana ireo indostria eny amin’ny distrika ireo ho avo lenta amin’ny famokarana ny vokatra Malagasy eny amin’ny tsena”, hoy Rtoa Minisitry ny MICA. Isan’ny nanamarika ny fidinana tany amin’ny faritra Vakinankaratra ihany koa ny fitsidihana ilay toerana hametrahana “zone industrielle” iray goavana ao Ambohimandroso hanatanterahana ny Velirano 7 miompana amin’ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara. Maro ihany koa ireo orinasa mpamokatra notsidihan’ny delegasiona ka nahafahana namaritra ireo fanampiana ara-teknika azon’ny minisitera entina ho fampandrosoana hatrany ny asa famokaran’izy ireo.

Vous aimerez aussi...