Fanarahamaso ny voly lavanila

Mandeha foana ny asa fikatsahana ny fanatsarana ny fambolena lavanila any amin’ny Faritra SAVA. Nanatanteraka fidinana ifotony ny DRICC SAVA nijerena ny fizotry ny voly sy vokatra lavanila eny amin’ny tantsaha. Tanjona amin’izao hetsika izao ny fiarovana hatrany ny kalitaon’ny lavanil

Vous aimerez aussi...