Vaovao Songadina any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana

Famatsiana vary any Toliara
Nigadona tao Toliara ny sambo roa mitondra vary milanja 43.000 taonina. Vary Tsinjo ny 4.500 taonina, ary namidy amin’ny sarany 1.750Ar ny kilao eny an-tsena ny 400 taonina.
Mizotra tsara ny famatsiana ireo tsena rehetra satria ampy tsara
ny tahirin’ny entana, indrindra ny vary sy ny simenitra.
Marin-toerana ny vidin’entana. Nahitana fidinany be mihitsy aza ny vary.

Vous aimerez aussi...