Fanokafana ny taom-piotazana lavanila any amin’ny faritra sava: Nahetsika ny mpanara-maso ny tsena hiarovana ny vidy farany ambany 75000Ar

Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy androany 08 Jolay 2022 tany Manakana any amin’ny kaominina ambanivohitra Ambodiampana Distrika Sambava ny taom-piotazana lavanila maitso ho an’ny Faritra SAVA. Mpikambana telo ao amin’ny Governemta no tonga tany an-toerana dia ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana (MICC) Edgard Razafindravahy, ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana Justin Tokely ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria Serge Gellé.
Hentitra ny Minisitra Edgard Razafindravahy raha nitodika tamin’ireo mpividy lavanila tonga tany Manakana androany nandritra ny lahateniny. “75000Ar no vidiny farany ambany ka tokony hifaninana ianareo hampiakatra ny vidin’ny lavanila malagasy”, hoy izy.
Nambarany fa malalaka ny fandraharahana amin’ny sehatry ny lavanila. “Izay mpandraharaha rehetra ka manara-dalàna dia mahazo mividy. Aoka izy hanara-dalàna. Toy izany koa ny mpanondrana. Ny lalàna voalohany: 75000Ar no farany ambany hividianana ny lavanila amin’ny tantsaha”, hoy ihany ny minisitra tamin’ny feo hentitra. Notaominy koa ny mpamboly tsy hivarotra ny vokany latsak’io vidy farany ambany io.
Nasehon’ny Minisitra misahana ny Varotra ampahibemaso tao Manakana moa ireo Kaomiseran’ny varotra sy ny fifaninana miaraka amin’ireo mpanara-maso ny varotra nahetsika hanara-maso ny tsenan-davanila maitso any amin’ny faritra SAVA.
Raha nandray fitenenana moa ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria talohan’io dia nilaza fa nahetsika koa ny polisy sy ny zandary hanara-maso ny taom-piotazana lavanila any rehetra any.
Nialohavan’ny fametrahana ny Tale Jeneraly vaovaon’ny Orinasa Soavoanio moa ny lanonam-panokafana tamin’ny fomba ofisialy ny taom-piotazana lavanila. Efa nasian’ny Minisitra Edgard Razafindravahy teny ny momba ny lavanila nandritra izany. Nantitranteriny fa lalàna no mametraka hoe 75000Ar ny vidiny farany ambany amin’ny kilaon’ny lavanila maitso. Izay mandika izany dia mandika lalàna.

Vous aimerez aussi...