Fiaraha-mientan’ny Minisiteran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra

Tafiditra ao anatin’ny anjara asa fototry ny MICA ny fanaraha-maso sy fandrindrana ny raharaham-barotra eo amin’ny tsena. Tao aorian’ny fihaonana niaraka tamin’ireo mpandraharaha ara-barotra misehatra ao anatin’ny entana ilaina andavanandro dia mitohy hatrany ny asan’ny minisitera. Ny hetsika izay natao ny 11 Novambra izay niarahan’ny Foiben-draharaha misahana ny Tsena Anatiny (DCI), ny Foiben-draharaha misahana ny Fiarovana ny Mpanjifa (DPC) ary ny foibem-pitondranan’ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa Tanana faritra Analamanga (DRICA Analamanga) eto anivon’ny minisitera sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) dia niompana tamin’ny fanaraha-maso ny fitaovam-pandajana ara-barotra; ny fanaraha-mason’ny fisian’ny entana ilain’ny mponina andavanandro (PPN); ny fitsirihana ny tahirin’ny PPN ary ny fijerena ny vidin’ny entana eny an-tsena ho fitsinjovana ny zon’ny mpanjifa. Amin’izao vanim-potoana maitso hahitra izao dia fanaon’ny MICA ny manaraka akaiky ny fivoaran’ny PPN eny an-tsena. Izao fiaraha-mientana izao dia hitohy hatramin’ny 13 Novambra ho avy izao ny fidinana eny an-tsena. Marihana fa ny hetsika rehetra atao tsy mijanona eto Antananarivo irery fa ny DRICA manerana ny Nosy ihany koa dia manamafy ny fanaraha-maso ara-barotra

Vous aimerez aussi...