Fihaonana niarahan’ny Minisiteran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana sy ny fikambanan’ny mpamboly lavanila avy any Sambava

Tontosa anio tetsy amin’ny biraon’ny MICA Anosy ny fihaonana tamin’ny fikambanana tantsaha mpamboly lavanila. Nandritra izany no nahafahan-dRtoa Minisitra eto amin’ny MICA nihaino azy ireo izay notarihan’Atoa Mamangy Norbert, Solombavambahoaka voafidy tany Sambava, mikasika ireo fadikana tsikaritra eo amin’ny sehatry ny lavanila ary koa ijerena fanapahan-kevitra entitra sy maharitra manoloana izany. Nanamafy ihany koa Rtoa Minisitra fa mitana anjara toerana goavana ny seha-pihariana lavanila noho izany indrindra no nametrahana ireo paika sy fitsipika manan-kery isan-karazany ao anatin’ny « Conseil National de la Vanille (CVN) sy ny Conseil Régional de la Vanille » izay manohana hatrany ny fanatsarana sy faharetan’ity seha-pihariana mamokatra ity.
Notsindrin’Atoa Solombavambahoaka ihany koa fa ny seha-pihariana lavanila dia raharaha iombonana ka hanao ny ezaka rehetra izy ireo hikajiana hatrany izany harem-pirenena izany.

Vous aimerez aussi...