Fihaonana teo amin’ny solombavam-bahoaka, sefo distrika ary ny ben’ny tanana vaovao ao amin’ny Distrika Fenoarivobe sy ny DRICA-Bongolava

Nanatanteraka fihaonana mikasika ny fampahafantarana ny andraikitra sahanin’ny Foibem-pitondram-Paritry ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa tanana (DRICA) tao amin’ny Prefektioran’ny Tsiroanomandidy ny Talem-paritra misahana izany eto Bongolava sy ny ekipany ny Alakamisy faha-16 Janoary 2020 tolakandro lasa teo, izay niarahana tamin’ny Solombavam-bahoaka sy ny Sefo Distrika ary ireo Ben’ny Tanàna vaovao izay vao voafidy tao Fenoarivobe.
Niompana tamin’ny maha-zava-dehibe ny fomba fampiroboroboana sy ny tombontsoa azo amin’ny fananganana kaoperativa, ny fanaraha-maso ara-barotra, indrindra, ny fiarovana ny mpanjifa ary ny fampivelarana ny asa tanana amin’iny Distrika Fenoarivobe iny ny lahadinika tamin’izany.
Aorianan’izao fotoana izao moa dia hisy ny fiaraha-miasa izay hatao amin’ireo tompon’andraikim-panjakana eny an-toerana mba hanamoràna ny fidinana ifotony izay hataon’ny DRICA Bongolava amin’izany. Ka ialoha lalana amin’ny hetsika izay hatao ny fampahafantarana sy fanentanana mahakasika ny hampandrosoana ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa tanana voalaza etsy ambony. Mitohy kosa ny ezaka avy eo amin’ny fanofanana samihafa mahakasika ny hananganana kaoperativa isaky ny kaominina.
Marihina fa izao hetsika izao dia tafiditra indrindra amin’ny hampitoviana lenta ny fampandrosoana misy eo amin’ireo distrika roa izay mandrafitra ny Faritra Bongolava.

Vous aimerez aussi...