Valin-teny avy amin’ny minisitra Edgard Razafindravahy nanoloana ireo solombavambahoaka androany :

Adidy Masina ary zava-dehibe ho an’ny mponina ny fitsinjovana ny vidim-piainana. 
Tsy mandry andro tsy mandry alina ny minisitra sy ireo mpiara-miasa aminy mitady vahaolana. 
⭕Momba ny PPN, tsy maintsy lazaina amin’ny Vahoaka ny marina hoy ny minisitra:
-Tsy latsaky ny 1400ar- 1500 ar intsony ny kilaon’ny vary akotry any amin’ny tantsaha. Tsy azo vonoina sy ampidirina fatiantoka ny tantsaha Malagasy.  Avy amin’izy ireo ny 80%n’ny vary jifaina eto an-toerana. Adidin-tsika ny miaro azy ireo. 
-Manafatra vary any ivelany ny SPM (State Procurement of Madagascar). 15 hatramin’ny 20% no afarana any ivelany  noho ny tsy fahampiana. Tsy mihoatra ny 600 ariary ny kapoaka. Distrika miisa 70 no misy ireo vary afarana ankehitriny. Misy ny fifanarahana ataon’ny Filoham-pirenena sy ny Praiministra amin’ny fanjakana Indiana antenaina fa ahazoana vidiny ambany kokoa tsy ho ela. 
-Momba ny menaka: tsy misakana mihitsy ny fisokafan’ny orinasa mpamokatra menaka any Mahajanga mihitsy ny fanjakana. Diso tanteraka ny fanehoan-kevitra nentin’ny solombavambahoaka Rolland Ratsiraka. 
⭕Momba ny simenitra: niakatra be ny vidin’ny simenitra koa tsy maintsy nanafatra ny fanjakana. 
35.000T no nafarana teo. Simenitra novidina teny ambony ranomasina izay namoahan’ny SPM faktiora mazava tsara ny simenitra tonga. 23.000 ar ny  masokarena miainga ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina. Raha atao ny kajy:  29.000 ar ny vidiny eto Antananarivo. Arakaraka ny saran-dalàna ny vidiny any amin’ny distrika samihafa. 
⭕Momba ny lavanila : Nanatanteraka fanadiovana ny minisitera. Nambakain’ny mpandraharaha ny tantsaha mpamboly. Nifanarahana ny vidiny manta 75.000 ariary isaka ny kilao kanefa nisy ireo nividy 20.000 ariary. Nofoanana tanteraka ny fahazoan-dàlana manokana (Autorisation Spéciale) nomena tany aloha fa ny fahazoana manondrana (agréement) ihany no manan-kery. Mpandraharaha manana orinasa mpanondrana ara-dalàna nahaloa hetra sy vola vahiny ary tsy miovaova anarana orinasa no nahazo ny fahazoan-dàlana. 
Efa 700T no nahondrana hatreto. Voatazona ny vidiny 250 dolara isaka ny kilao mba tsy hahafahan’ireo mpandraharaha miala intsony amin’ny 
vidiny ara-drariny 75.000 ariary isaka ny kilao any amin’ny tantsaha. 
🔴Vahaolana fototra naroson’ny minisitra Edgard Razafindravahy ny famokarana ny entana ilaina andavanandro eto an-toerana hiatrehana ny fiakaran’ny vidim-piainana. 
Hifantoka amin’ny fametrahana Taninketsa indostrialy, orinasa hamokatra sy hanodina  mivantana ny vokatra any amin’ny kaominina sy distrika ny taona 2022 araka ny nambarany. 
Anisan’izany ny orinasa hamokatra siramamy. 
Ho tratrarina ny velirano nataon’ny Filohan’ny Repoblika hametrahana indostria isaka ny distrika.

Vous aimerez aussi...