Vaovao momba ny fifidianana izay ho mpikambana maharitra eny anivon’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (CCI)

👉MAHAJANGA: Ny 02 Septambra 2022 izao no hifarana ny fanoratana anarana hidirana ho mpifidy raha ny 03 Septambra 2022 no fara-fandraisana ny antontan-taratasin’ireo mpirotsaka ho fidiana. Efa nivoaka ny 03 Aogositra 2022 moa ny isan’ny toerana isaky ny seha-pandraharahana. Notanterahina ny 16 Aogositra 2022 ny fiofanana mahakasika ny fandrindrana sy ny fandavorariana ny fifidianana izay niarahana tamin’ny mpampiofana notarihin’ny Chef Sasor avy amin’ny minisitera foibe.
👉ANTSIRABE: Manohy ny fanentanana mba hisoratra anarana ho mpifidy ny Komity manokana mikarakara ny fifidianana. Tany amin’ny distrikan’i Mandoto, kaominina Ankazomiriotra indray no nanatanterahana izany ny Talata. Anjaran’ireo mpandraharaha any amin’ny distrikan’Antanifotsy, kaominina Ambohimandroso kosa anio Zoma no mandray ny fanazavana momba ny maha-zava-dehibe ny fandraisana anjara amin’ny fifidianana.
👉ITASY: Vita ny fanentanana sy fanisana ireo mpifidy any amin’ny faritra Itasy. Voarafitra araka izany ny lisi-pifidianana vonjimaika ka atao peta-drindrina mandritra ny 20 andro. Miara-miasa akaiky ny Komity manokana mpikarakara ny fifidianana sy ny Komity teknika hahatontosa ny latsa-bato izay hatao ny 16 Oktobra 2022.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...