Vaovao Songadina avy any amin’ny faritra Amoron’i Mania, Bongolava sy Menabe

👉AMORON’I MANIA : Kaoperativa roa nahazo fiofanana. Tsy iza ireo fa ny Kaoperativa Tantsaha Mpamokatra Matihanina Manandriana sy Kaoperativa Avotra FDL Fikambanan-dehilahy Loterana). Nomena taratasim-piraketana tao Ambositra tamin’ity herinandro ity izy ireo ary samy misehatra amin’ny fambolena sy fiompiana.

👉BONGOLAVA : Fitaovam-pandanjana miisa 64 no voatsara. Tao amin’ny Kaominina Ankerana Avaratra tamin’ity herinandro ity no nanatanterahana ny fitsarana fitaovana faobe nataon’ny DRICC ka 17 tamin’ireo fitaovam-pandanjana no tsy maintsy nandalo fanamboarana teo amin’ny mpanamboatra nahazo fankatoavana. Tanjona napetraky ny Fitaleavam-paritra ny ady atao amin’ny fangalaran-danja ho tombontsoan’ny mpanjifa sy ho fandrindrana ny varotra any an-toerana.

👉MENABE : Kaoperativa roa hafa indray no tafatsangana. Ao amin’ny Distrikan’i Morondava sy Belo sur Tsiribihina no misy azy ireo ary vokatry ny fiaraha-miasan’ny DRICC sy ny USAID. Misehatra amin’ny fambolena, fanangonana voanjo sy voamaina ary ny fiompiana ny Kaoperativa Fo Miray Avotra (Morondava) sy ny Kaoperativa Fo Miray (Belo sur Tsiribihina). Anisan’ny fanoitra amin’ny fanatanterahana ny

#Velirano9

momba ny fahavitan-tena ara-tsakafo ny fampiroboroboana ny kaoperativa isam-paritra.

Sary DRICC

Vous aimerez aussi...