Vaovao Songadina avy any amin’ny Faritra Atsimo Atsinanana, Menabe sy Amoron’i Mania.

👉ATSIMO ATSINANANA: Tsy andeferana ireo mpijirika alohan’ny taom-piotazana lavanila sy ireo mpangalatra eny am-potony. Nivoitra izany nandritra ny fanentanana mikasika ny fomba fiarovana ny vokatra lavanila any amin’ny faritra ny 04 ka hatramin’ny 15 Jolay 2022. Nitsidika ny distrikan’i Farafangana, Vangaindrano ary Vondrozo ny CRV (Filankevi-paritra momba ny lavanila) notarihan’ny filohany Kolonely Spener tamin’izany. Tanatin’ny ekipa nidina ifotony ny DRICC.
👉MENABE: Nanaovana fanaraha-maso ny sira amidy eny an-tsena any amin’ny distrikan’i Manja. Nidina tany amin’ny kaominina 4 ny i-team tamin’ny herinandro lasa iny nanatanteraka izany. Nahitana ny avy amin’ny DRICC, DRS ary ORN Menabe izy ireo. Hetsika ho fiarovana ny zon’ny mpanjifa sy hisian’ny fifaninanana ara-dalàna.
👉AMORON’I MANIA: Voaresaka tao amin’ny fivoriana fanao isam-bolana tany amin’ny distrikan’i Manandriana ny Alarobia 06 Jolay 2022 ny momba ny “Fesival de citron”. Hotanterahina any an-toerana any amin’ny tapaky ny volana Aogositra any ny hetsika. Nodinihina ny fomba itondrana izany. Tonga nandray anjara tamin’ny fivoriana ny DRICC.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...