Vaovao Songadina avy any amin’ny faritra Ihorombe, Sofia sy Bongolava:Nihem-bidy ny menaka sy lafarinina ary siramamy

👉IHOROMBE: Nahitana fihenany 200 Ar isaky ny litatra ny vidin’ny menaka ary nidina 300 Ar isaky ny kilao koa ny lafarinina eny amin’ny mpaninjara. Tsikaritra izany omaly 14 Septambra 2022 nandritra ny fanaraha-maso nataon’ny ekipan’ny DRICC tao amin’ny tsena be Tanambao , ao Ihosy. Nanaovana fisafoana avokoa na ny mpamongady na ny mpaninjara.

👉SOFIA: Nahitana fidinany ny vidin’ny siramamy sy lafarinina raha ampitahaina amin’ny zava-nisy ny volana Aogositra. 4400 Ar ka hatramin’ny 4600 Ar ny vidin’ny siramamy nafarana ankehitriny any Antsohihy. 3500 Ar ka hatramin’ny 3800 Ar kosa ny siramamy vokarina eto an-toerana. Ny lafarinina indray dia 3700 Ar ka hatramin’ny 4000 Ar no ivarotan’ny mpaninjara ny iray kilao.

👉BONGOLAVA: 100 Ar ka hatramin’ny 300 Ar eo ho eo isaky ny kilao ny fidinan’ny vidin’ny siramamy vokarina eto an-toerana, ny siramamy nafarana ary ny lafarinina miohatra amin’ny vidin’entana tamin’ny herinandro lasa. Tatitra nataon’ny DRICC ny Talata 13 Septambra 2022.

Sary DRICC

Vous aimerez aussi...