Vaovao Songadina avy any amin’ny Faritra Itasy sy Atsimo Andrefana

👉ITASY: Miara-miasa akaiky ny DRICC sy ny ANMCC amin’ny fiarovana ny Taninketsa Indostrialy amin’ny fitobahan’ny vokatra avy any ivelany na amin’izay mety ho fandikan-dalàna amin’ny fifaninanana ka hiteraka fahavoazana ho azy ireo. Atrik’asa fampiofanana momba ny fepetra fanitsiana ara-barotra sy ny teknikan’ny fifanakalozana eo amin’ny sehatra nomerika no notanterahin’izy ireo tao amin’ny efitranon’ny CCI Miarinarivo ny 14 sy 15 Jona 2022.
👉ATSIMO ANDREFANA: Manomana fatratra ny fifidianana ireo mpikambana maharitra ao amin’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria (CCI) ny any Toliary. Nisy ny fivoriana miendrika fampiofanana sy fifanakalozan-kevitra momba ny fifidianana sy ny fepetra rehetra mifehy ny fifidianana araka didy aman-dalàna, ny firafitry ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria. Nitarika izany tao amin’ny efitrano malalaky ny CCI ny Alarobia 15 Jona 2022 ny avy amin’ny Komity manokana (Comité ad’hoc).
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...