Vaovaon’ny faritra Boeny:Nisokatra ny 6 Jona teo ny taom-piotazana lojy fotsy 2022.

Tamin’ny fomba ofisialy no nanambarana fa nisokatra tamin’ny Alatsinainy 06 jona 2022 ny taom-piotazana lojy fotsy any amin’ny faritra Boeny araka ny didim-pitondrana laharana faha 012-22/REG-BN/GOUV natao ny 7 Jona 2022.
Efa maromaro amin’izao ireo mpanangona sy mpanondrana lojy fotsy efa niroso tamin’ny fikarakarana ireo antontan-taratasy ilaina amin’izany eny anivon’ny fitaleavam-paritry ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana (DRICC) Boeny.
Marihina fa miisa 29 ireo mpanondrana lojy fotsy nahazo fahazoan-dalana tamin’ny taom-piotazana 2021 raha 11 ireo mpanangom-bokatra nahazo kara-panondroana maha-matihanina (CIP).
Nialohavan’ny fivorian’ny Komity teknika nahitana ny avy amin’ny Governorà, ny DRICC, ny DRAEP, CCI Mahajanga ary ny Sehatra lojy fotsy any Boeny ny fisokafan’ny taom-piotazana.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...