📣Fampahaizan’asa aman-draharaha sy fampandrosoana ny sehatry ny asatanana

Mpanao asatanana miisa 344 misehatra ao anatin’ny sampam-pamokarana hoditra, landy ary “agro-alimentaire” no nisitraka fiofanana momban’ny haitao, ny fanodinana vokatra ara-tsakafo ary ny fandraharahana vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny Foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny Asatanana (DGA) eto anivon’ny MICA sy ny Tahiry Famatsiam-bola Malagasy ho Fampiofanana ny Mpiasa (FMFP). Ity fiofanana ity dia tafiditra ao anatin’ny fanohanana ara-teknika ho an’ireo mpanao asatanana miparitaka any amin’ny faritra Analamanga, Itasy, Matsiatra Ambony sy Vatovavy Fitovinany ary mikendry indrindra ny fampandrosoana sy fivoarana manaraka ny toetr’andro ankehitriny eo amin’ny asa fihariany avy.
Sary: DGA

Vous aimerez aussi...