Famerana ny vidin’entana sy ny tombony alain’ny mpivarotra

Nofaranan’ny Minisitra Edgard Razafindravahy tamin’ny mpaninjara ny dinika tamin’ny mpandraharaha ara-barotra.
Ireo mpaninjara sy ireo Lehiben’ny tsena indray androany 04 Avrily 2022 folakandro no nihaona tamin’ny Minisitra Edgard Razafindravahy raha toa ka ny mpamongady no nihaona taminy ny maraina. Izany dia tafiditra amin’ny dinika mialohan’ny famoahana ny famerana ny vidin’entana ambony indrindra sy ny tombony azon’ny mpivarotra alaina. Tontosa avokoa ny fifanakalozana niarahana tamin’ireo toko telo mahamasa-nahandro eo amin’ny entana ilaina andavanandro (mpanafatra, mpamongady, mpaninjara) izay efa nanomboka tamin’ny zoma lasa teo. Raha tsiahivina dia dingana takian’ny fampiharana ny lalàna 2018-020, andininy faha-2 ireo fihaonana ireo alohan’ny handraisana ny didim-panjakana famerana eo amin’ny Filan-kevitry ny Minisitra. Marihana fa manan-kery ao anatin’ny telo volana izany fepetra famerana izany ary azo havaozina indray amin’ny telo volana manaraka araka ny fivoaran’ny toe-java misy eto amin’ny firenena.
Nampitandrina ireo mpandraharaha rehetra voakasika ny Minisitera fa tsy hilefitra intsony raha toa ka misy tsy fanarahana sy tsy fanajana ny famerana hapetraka. Hiroso amin’ny fampiharana ny lalàna voalaza etsy ambony ao amin’ny andininy faha-55 sy faha-62 raha misy tsy fanajana io famerana nifanarahana io.

Vous aimerez aussi...