Fametrahana tsy ho ela ny « Plan Emergence Madagascar »

Nandritra ny fananganan-tsaina natao anio Alatsinainy 01 Febroary 2021 no nanambaran-dRtoa Minisitry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana ny fanombohana ara-pomba ofisialy ny fametrahana tsy ho ela ny « Plan Emergence Madagascar » izay hananan’ny Ministera anjara andraikitra goavana ao anatiny. Nohamafisiny araka izany fa tsy ho ela dia hanomboka ny famatsiana fampitaovana ireo orinasa madinika sy salantsalany ao anatin’ny fandaharanasa ODOF. Nambarany ihany koa ny fotoana izay hanatontosan’ny fianakaviam-ben’ny MICA miaraka amin’ireo vondrona sy sehatra tsy miankina ny fambolen-kazo amin’ity taona 2021 ity. Nanentana ny mpiasa rehetra tsy an-kanavaka ihany koa Rtoa Minisitra ny amin’ny fitandremana sy fampiarana hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana ho fiarovana amin’ny fiparitahan’ny valanaretina Covid19.

Vous aimerez aussi...