Fampiroboroboana ny indostria: Mpandraharaha 35 any Atsimo Andrefana no hisitraka famatsiam-bola avy amin’ny PIC

Misehatra amin’ny famokarana vokatra azo avy amin’ny fambolena, fiompiana ary jono ireo mpandraharaha hahazo tombontsoa ireo. Izany famatsiam-bola izany moa dia ho entina hividianana fitaovana fanodinam-bokatra ary mifameno tanteraka amin’ny fametrahana ny Taniketsa Indostrialy izay imasoan’ny MICC.
Nontanterahana omaly Alarobia 24 Aogositra 2022 tany Toliary ny fankatoavana an’ireo tetik’asa taorian’ny tombana natao tamin’ireo tompon’andraikitra tsirairay avy hampiroborobo izany. Fiaraha-miasa eo amin’ny DRICC Atsimo Andrefana sy ny PIC (Pôles Intégrés de Croissance) amin’ny alalan’ny « Programme Miary Vague 2 » ary iarahana amin’ny Governora sy ny Tetik’asa Fihariana.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...