FOTODRAFITRASA VAOVAO HIFANERASERAN’NY VAROTRA

Anio 25 Febroary dia andro manan-tantara eo amin’ny sehatry ny varotra eto amin’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra. Tontosa androany ny fitokanana ny Tsena vaovao Behoririka izay fotodrafitrasa mendrika ho an’ny mpivarotra hanampiana ny sehatrasa sy hanatsarana ny toerana hifaneraserana ho amin’ny varotra. Izany dia mifanaraka amin’ny Velirano 6 « fanomezana asa mendrika ho an’ny rehetra » izay hametrahana ny sehatrasa tsirairay amin’ny toerana sahaza azy avy.
Ho an’ny MICA dia isan’ny laharam-pahamehana ny fanatsarana ny tontolon’ny fanjifana eto Madagasikara.
Miarahaba ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny eto amin’ny MICA amin’izao ezaka goavana fanolorana fotodrafitrasa izao izay ivon-toerana iray hametrahana izany asa mendrika izany

Vous aimerez aussi...