MICA sy FAO

Ny fanaraha-mason’ny fanafarana ny sakafo avy any ivelany dia mitaky fanamafisana fahaiza-manao eo anivon’ny mpikambana ao amin’ny komity nasionalin’ny Codex Alimentarius eto Madagasikara. Nohon’ny fiankinan-dohan’ny fiarovana ara-tsakafo eto Madagasikara momba ny fanafarana sakafo dia mitana anjara lehibe eo amin’ny fiarovana ny fahasalaman’ny mpanjifa sy ny mponina ny fanaraha-mason’ny fanafarana sakafo entitra sy mahomby. Izany dia manamora ihany ny varotra manodidina ny sakafo hafarana eto Madagasikara sy manome antoka ho an’ny mpanjifa amin’ny fahazoany sakafo madio sy ara-pahasalamana maharitra. Misy araka izany ny atrikasa fanofanana ho an’ny famolavolana rafitra fanaraha-mason’ny sakafo hafarana avy any ivelany izay tanterahina ny 10 hatramin’ny 13 Febroary izao. Ity atrikasa ity dia vokatry ny fanohanan’ny « Fonds fiduciaire du Codex Alimentarius » ary tanterahina mba hahafahana mijery ny rafitra sy ny asa fanaraha-mason’ny sakafo hafarana avy any ivelany eto Madagasikara ka hahafahana miampita makany amin’ny rafitra fanaraha-maso matotra kokoa momba izany sakafo hafarana izany.

Vous aimerez aussi...