Vaovao momba ny Fifidianana ireo ho mpikambana maharitra eny anivon’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (CCI)

👉IHOROMBE : Ho tanterahana afaka 3 volana ny fifidianana ho an’ny Faritra Ihorombe. Ny 08 Novambra 2022 ireo mpandraharaha any an-toerana no handatsa-bato. Nisokatra androany kosa ny fisoratana anarana anatin’ny lisi-pifidianana. Nandritra ny fivorian’ny Komity manokana mpikarakara ny fifidianana ny Zoma lasa teo tao Ihosy no namoahana ny tetiandrom-pifidianana.

👉MENABE : Nidina nanao fanentanana tany amin’ny distrikan’i Mahabo ny Komity manokana mpikarakara ny fifidianana ny Alakamisy 04 Aogositra 2022. Nosantarina tamin’ny fampahafantarana ny momba ny fifidianana tamin’ireo tompon’andraikitry ny distrika sy ny kaominina izany. Nitohy tamin’ny fanentanana ireo mpandraharaha handray anjara amin’ny fifidianana. Nampiasaina ny peta-drindrina sy ny tahirin-kevitra fizara.

👉ATSINANANA : Namory ireo mpandraharaha ara-toe-karena ao Toamasina ny Zoma 05 Aogositra 2022 teo ny Komity manokana mpanomana ny fifidianana. Nampahafantarina azy ireo ny andinindininy sy ireo fepetra anatanterahana ny fifidianana. Nentanina ireo mpandraharaha ireo handray anjara mavitrika amin’izany.

Sary DRICC

Vous aimerez aussi...