VOIN-KAVA MAHATRATRA: manao tohivakana ny fanomezana ho an’ireo traboina

Orinasa tsy miankina hafa miisa efatra indray no niara-nirona nakeny amin’ny
Foiben’ny BNGRC Antanimora androany notarihin’ny Minisitera (MICC).

👉

Orinasa TANAMERA: baoritra misy entana ilaina andavanandro 50 ahitana vary 5 kilao, menaka 1 litatra, savony « barre » 1, siramamy 1 kilao ary sira 1/2 kilao isaky ny baoritra

👉

Orinasa PLANTATION MILLOT: vary 50kg 40 gony, savony 24 isa 100 baoritra

👉

Orinasa TANACREX SARL : lelavola mitentina 1.000.000ariary

👉

Orinasa SASSEBO SARL: vary 10 gony, menaka 4 baoritra

Vous aimerez aussi...